Miltiadis Synefias
Panelist

Miltiadis Synefias

Technical Director Pleiades Shipping Agents S.A.